Späť na článok Ako si postaviť jednoduchú priečku zo sadrokartónu 1 / 9

Opláštenie priečky sa dokončí pripevnením dosiek z druhej strany. Pri opláštení z dosiek šírky 1 250 mm, resp. 1 200 mm, treba začať doskou polovičnej šírky 600 mm, takže oproti škáre prvej strany leží na opačnej strane priečky plná plocha dosky. Nasleduje zatmelenie škár medzi doskami a pri hlavách skrutiek. (Foto: Rigips)