Späť na článok Ako si postaviť jednoduchú priečku zo sadrokartónu 1 / 9

Teraz nasleduje opláštenie prvej strany priečky sadrokartónovými doskami. Pri opláštení z dosiek šírky 1 200 mm a hrúbky 12,5 mm treba začínať obkladanie prvej strany priečky doskou plnej šírky. Sadrokartónové dosky sa osádzajú na stojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov) a pripevňujú sa iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie treba použiť, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov dosiek je prípustné vtedy, ak je výška dielu aspoň 400 mm a nie sú použité dva a viac menších dielov tesne nad sebou. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli vodorovné škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe je vhodné ponechať asi 10 mm širokú škáru, ktorá sa neskôr vyplní škárovacím tmelom. (Foto: Rigips)