Back to the article Ako si postaviť jednoduchú priečku zo sadrokartónu 1 / 9

CW profily (stojky) treba nasunúť do vodiacich UW profilov tak, aby rozostupy CW profilov boli prispôsobené šírke dosiek opláštenia, čo môže byť napríklad 600 mm. CW profil musí byť asi o 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily sa osádzajú otvorenou časťou v smere montáže, aby sa začínalo s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. CW profily sa s UW profilmi nespájajú, CW profily zostávajú v UW profiloch voľne nasunuté. (Foto: Rigips)