Späť na článok Vykurujeme si domácnosť 3 / 9

Teplovzdušný (falošný) kozub je vlastne obstavaná kovová piecka, ktorá sa odborne nazýva kozubová vložka. Obstavaním vložky vzniknú dutiny, do ktorých zospodu prúdi studený vzduch (šípky s modrou farbou), ktorý sa v dutinách zohrieva a cez mriežky sa vypúšťa do miestnosti. Hadicami s väčším priemerom ho možno viesť aj do iných miestností. Pridaním ventilátorov a výmenníkov tepla na rekuperáciu možno vytvoriť systém na ohrievanie celého domu lokálnym zdrojom tepla (centrálne teplovzdušné vykurovanie).