Back to the article Vykurujeme biomasou 1 / 13

Moderný automatický kotol na spaľovanie drevných peliet s priemerom 6 mm (výkony od 3,4 do 62,5 kW). Dodáva sa ako kompletné zariadenie, s dopravníkom, medzizásobníkom peliet a mikroprocesorovou riadiacou jednotkou. HERZ