Späť na článok Vykurujeme biomasou 1 / 13

Na farmách možno v tomto kotle s hrúbkou steny 8 mm spaľovať pelety, ale aj drevenú drvinu, kukuricu, slnečnicu a obilie, prípadne kamenné uhlie (tzv. ekohrášok veľkosti 5 – 25 mm), pri využití roštu aj uhlie alebo drevo, odrezky. DEFRO SK