Back to the article Vykurujeme biomasou 1 / 13

Biomasa sa spracúva aj na brikety z obilnej či repkovej slamy. Green4v4