Späť na článok Vykurujeme biomasou 4 / 13

Splynovací kotol na drevo sa predáva s výkonmi 25 – 42 kW. Pri splynovaní dochádza k vysúšaniu dreva a uvoľňovaniu horľavých plynov. Plyny, ktoré v bežných spotrebičoch unikajú do ovzdušia, zhoria v spaľovacom priestore kotla. OPOP