Back to the article Vnútorný vodovod 1 / 3

Súčasťou vnútorného rozvodu sú aj výtokové armatúry. (Domoss)

03 domoss p1010001 big image