Späť na článok Teplo skryté okolo nás 7 / 10

Tepelné čerpadlá zem – voda. Teplo obsiahnuté v zemi, tzv. geotermálne teplo, sa zvyčajne využíva nepriamo. Získava sa vo vhodnom výmenníku tepla – zemnom kolektore – a cirkulačným okruhom sa odvádza do výparníka tepelného čerpadla pomocou teplonosnej kvapaliny, ktorej cirkuláciu zabezpečuje obehové čerpadlo. Pri cirkulácii sa kvapalina vo výparníku tepelného čerpadla ochladzuje a v zemnom kolektore sa znova ohrieva geotermálnym teplom. Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálne teplo prostredníctvom zemného kolektora sa označujú ako zem – voda.