Späť na článok Teplo skryté okolo nás 5 / 10

Tepelné čerpadlo voda – voda získava teplo zo spodnej vody. Z ťažobnej studne sa odoberá spodná voda a po odčerpaní tepla sa cez tzv. vsakovaciu studňu vracia naspäť. Vďaka konštantnej teplote spodnej vody počas celého roka zvykne tento typ tepelných čerpadiel dosahovať po celý rok rovnaké výkonové čísla. Preto sú schopné celý rok pracovať v monovalentnom režime bez prídavného tepelného zdroja a zabezpečovať celú potrebu tepla.