Back to the article Stavba pece v tvare rakety 11 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Záves sklených dvierok s rektifikačným systémom. Po vložení tesniacich šnúr možno dvierka pritiahnuť a systém dotesniť.

Záves sklených dvierok s rektifikačným systémom. Po vložení tesniacich šnúr možno dvierka pritiahnuť a systém dotesniť.