Back to the article Stavba pece v tvare rakety 13 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Zavesený kužeľový deflektor z vermikulitu odráža teplo z ohniska von. Možno ním nastaviť veľkosť otvoru na odtok spalín.

Zavesený kužeľový deflektor z vermikulitu odráža teplo z ohniska von. Možno ním nastaviť veľkosť otvoru na odtok spalín.