Back to the article Stavba pece v tvare rakety 28 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Diely po vypálení priskrutkujeme nazad na kostru. Dielce je potrebné ešte dobrusovať, aby do seba zapadli. Následne sa glazujú a vypaľujú.

Diely po vypálení priskrutkujeme nazad na kostru. Dielce je potrebné ešte dobrusovať, aby do seba zapadli. Následne sa glazujú a vypaľujú.