Back to the article Princíp teplovzdušného vykurovania 4 / 13

Vhodnejšie je situovať otvory pod sebou, asi na ich výšku – dolná hrana lícuje s hornou nasledujúceho otvoru. Teplý vzduch tak pri poklese teploty samovoľne prúdi postupne aj do ďalších miestností.