Späť na článok Princíp teplovzdušného vykurovania 1 / 13

Konvektory sú vyhrievacie telesá, okolo ktorých prúdi vzduch hnaný ventilátorom. Teplovzdušný konvektor možno zabudovať do okenného parapetu.