Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 1 / 22

Aký máte dom?Podľa energetickej spotreby ho môžete zaradiť do príslušnej kategórie (nízkoenergetický, pasívny, nulový, aktívny...). graf: Vladimír Institoris