Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 1 / 22

Kachľová pec v EPD V EPD bola postavená kachľová pec nového typu. Keďže izolačné vrstvy na podlahe majú malú nosnosť, bola pec položená na vystuženú oceľovú dosku hrúbky 6 mm. Tak sa váha pece asi 500 kg dostala na plochu 3 m2 a obvyklá nosnosť podlahy 200 kg/m2 nebola prekročená. Pri realizácii nastala situácia, že projekt domu nerátal so zaťažením podlahy pecou. Preto bolo zvolené toto riešenie. Doska pôsobí aj proti požiaru, vyhovuje STN a neošetrený, iba mastný prirodzený kov umocní jednoduchý architektonický výraz interiéru. Z tohto je jasné, aké je potrebné projektovo a realizačne pripraviť stavbu pece v EPD. foto: Vladimír Institoris