Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 1 / 22

Malý výkon spotrebiča Nemožno ho dosiahnuť malou dávkou paliva. Pre porovnanie, je to, ako by sme chceli pár sviečkami zahriať pec. Postačil by nám výkon, ktorý dá pár sviečok, ale spotrebič nám nenahrejú. To je problém výkonu pece v EPD. foto: Vladimír Institoris