Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 1 / 22

Komín s krytkou Záklopka komína by v praxi vyriešila mnohé problémy s chladením aj zvieratkami, ktoré neraz cez komíny zavítajú k nám domov, keďže v EPD kúrime vo vykurovacom období dvakrát až trikrát týždenne. Pre zákony a kominársku vyhlášku je krytka prekážkou v spalinovej ceste, ktorá sa môže samovoľne uzavrieť. Ani výrobcovia vykurovacích zaria­dení a komínov nemôžu tento problém vyriešiť. foto: Vladimír Institoris