Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 3 / 22

Staršia pec Dá sa ešte zadovážiť za primeranú cenu do 200 €. V EPD vykoná ešte dobrú službu. Cena za odborné postavenie do EPD sa pohybuje od 600 do 1 200 €. Ako sme uviedli, vnútorné usporiadanie ťahov aj ohniska je v EPD odlišné ako v pôvodnej peci. foto: Vladimír Institoris