Back to the article Oplatí sa vykurovať úsporný dom pecou? 1 / 22

Tvar pece Stavaná omietaná pec môže mať ľubovoľný tvar. Výkon i zotrvačnosť doslova našijeme na mieru EPD. Pec s hlinenou omietkou je inšpirovaná klasicizmom. foto: Vladimír Institoris