Back to the article Neplytvajte odpadmi 1 / 7

Pri decentralizovaných systémoch zberu a čistenia odpadových vôd sa obvykle využívajú domové čistiarne odpadových vôd. Domové čistiarne Aquatec patria medzi najspoľahlivejšie na našom trhu, spĺňajú prísne kritériá na plastový materiál nádrže, bezpečnosť (majú uzamykateľný kryt) aj kvalitu vyčistenej vody. Okrem odbúrania organického znečistenia tiež biologicky odbúravajú živiny – dusík a čiastočne aj fosfor, ktoré sú zodpovedné za nadmerný rast škodlivých vodných mikroorganizmov – siníc. Ich cena pritom patrí medzi najnižšie.