Back to the article Myslíte si, že máte dobre postavený kozub? Teraz si to môžete skontrolovať! 1 / 11

Životu nebezpečné pripojenie ku komínuNamiesto certifikovanej, a teda tesnej redukcie je použitá zostava: kovová rúra vtesnaná priamo od šamotovej rúry. Kov sa teplom rozťahuje viac ako šamot a šamotová rúrka môže prasknúť. Namiesto kolena tu nesprávne odbočuje ďalšia vložená rúra. Odbočka je utesnená iba vtlačenou tesniacou šnúrou, ktorá sa môže postupne uvoľniť, lebo nie je ukotvená. Na dôvažok je šamotová rúra z originálneho komína pevne uchytená v malte a murive. Vložkový komín pracuje, teplom sa hýbe a keď sa nemá kam pohybovať, odtrhne sa v danom mieste. To sa aj stane, ak je odbočovací kus pevne zamaltovaný do steny. Odtrhne ho a dym sa vovalí do izby. Na takáto pripojenie sa už vzťahuje zákon o ohrození života z nedbanlivosti. foto: Krbex Pezinok