Back to the article Myslíte si, že máte dobre postavený kozub? Teraz si to môžete skontrolovať! 3 / 11

Prúdenie vzduchuVoľná plocha, ktorou môže ohrievaný vzduch prúdiť okolo vložky, je vyznačená oranžovou. V dolnej časti obstavby je priestoru málo, keďže sa snažíme postaviť obstavbu úsporne. Tá je často nevhodne malá. Veľkosť plochy má byť úmerná výkonu vložky. Ak sa dodrží vzdialenosť 8 cm na medzeru na prúdenie vzduchu, je to ako-tak v poriadku, lebo vložka veľkého výkonu je aj väčšia, a tým sa nám úmerne zväčší aj potrebná plocha. Presné údaje neboli oficiálne zverejnené. V hornej časti vložky je už miesta dosť. Je tu iba dymovodná rúra či pomocný výmenník. Plocha je dostačujúca, vyznačená zelenou. Studený vzduch (modrý) pri podlahe má náležite veľký vstupný otvor. Vzduch postupuje okolo vložky a dymovodov a ohrieva sa (červený). kresba: Vladimír Institoris