Back to the article Energetické systémy nízkoenergetických objektov 1 / 5

V štandardne riešených pasívnych domoch sa tepelné straty cez obvodové steny znižujú aplikáciou čo najväčšej hrúbky vysokoúčinnej tepelnej izolácie (ide o tzv. pasívnu tepelnú ochranu budovy). (Prefa)