Back to the article Ako zaistíme bezpečnosť v okolí pece či kozuba? 1 / 9

Priestup komína treba riešiť ako pásmo s teplotou nad 60 °C – plastové fólie sa musia odstrániť! Treba namontovať žiaruvzdornú izoláciu a obklady z izolačných dosiek Super Isol. foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD