Back to the article Ako využiť geotermálnu energiu 1 / 6

Geotermálne teplo obsiahnuté v podzemnej vode využívajú tepelné čerpadlá označované ako voda – voda. Teplo sa z podzemnej vody získava tak, že voda sa čerpá z čerpacej studne do výparníka tepelného čerpadla. V ňom sa ochladí a ochladená sa vracia do druhej, vsakovacej studne. Pri prietoku medzi oboma studňami sa voda v zemi opäť ohreje. Voda musí byť dostatočne čistá a v dostatočnom množstve s minimálnou teplotou. (Aton)