Ako vybrať tú správnu kozubovú vložku?

15.01.2016
15.01.2016 (9) (0)
Ako vybrať tú správnu kozubovú vložku?

My kachliari a peciari sa stále stretávame so žiadosťami na dodatkové opravy či úpravy kozubových vložiek. Šetrivci naleteli rôznym dodávateľom, lacno nakúpili a napokon iba prerobili. Lacné vložky, a k tomu neodborne namontované, išli po jednej vykurovacej sezóne do šrotu.

Ani do dielne či búdy v lese sa nedali použiť. Preto vám ponúkame niekoľko rád, ako vyberať vložku, nie draho, ale rozumne. Nechcem teraz kritizovať konkrétne druhy ani robiť protekciu či skrytú reklamu iným. Fotografie v článku sú len ilustračné a závery musí urobiť čitateľ. 

KOZUB ČI KACHLE?

Kozub je v zmysle STN otvorený spotrebič, ktorý využíva teplo z priameho kontaktu s ohňom. Možno povedať, že otvorené kozuby v interiéri sa už skoro vôbec nestavajú. Nahradili ich kozubové vložky, ktoré sa obstavajú do podoby pôvodných kozubov. Vložka je už uzavretá dvierkami a oproti otvorenému kozubu má veľa predností. V bežnej reči sa mení význam slova kozub. Zväčša sa tu rozumie kozubová vložka. Kozubové kachle či pece sú obvykle továrensky vyhotovené spotrebiče so zasklenými dvierkami. Tvarovo pripomínajú kozuby, ale sú to účinné piecky. Kupujú sa hotové, nainštalujeme ich a kúrime.

Kupujeme kozubovú vložku
Dvojplášťová vložka počas montáže. V dolnej časti zabudované nasávanie vzduchu, výfuky ešte nie sú pripevnené.

KOZUBOVÉ VLOŽKY

Jednoplášťová vložka priamo ohreje ohrevnú komoru. Z komory potom vedieme vzduch do žiadaných priestorov. Veľký podiel tepla, ba aj celých 100 % z vložky dostaneme do miestnosti, kde stojí. Vnútro obstavby vrátane povrchu vložky sa dá ľahko udržať v čistote napríklad vysávaním. Teplovzdušný systém, ak je dobre nadimenzovaný, funguje samoťažne, bez ventilátorov. Vložka je cenovo vhodná a na trhu najobľúbenejšia.

Dvojplášťová vložka je vo výrobe vybavená druhým plášťom. Vzduch sa ohrieva v pomerne úzkom priestore, do 20 cm od vonkajších stien vložky. Vyprodukuje sa pomerne málo, ale veľmi horúceho vzduchu (aj 200 °C). Výkon vložky do ohrevnej komory predstavuje asi 20 % z celkového výkonu. Odporúčame ju použiť tam, kde nepotrebujeme veľa tepla v miestnosti, kde je vložka uložená, napr. v predsieni, chodbe a pod. Na dobrý chod vložky sa odporúčajú a niekedy až vyžadujú ventilátory. Plášť obstavby zasa nemusí byť z kvalitných materiálov, lebo v ohrevnej komore obstavby sa nedosahujú vysoké teploty nad 150 °C. Priestor samotnej ohrevnej komory vzduchu je uzavretý a nedá sa čistiť. Niektoré podniky ponúkajú na zvláštnu objednávku aj úpravu pôvodne jednoplášťovej vložky na dvojplášťovú. Vložka dvojplášťová je drahšia ako jednoplášťová. Pre vlastnosti viac negatívne je menej žiadaná.

Vložka „vodník“ - ohrieva sa v nej aj voda, ktorá ďalej prúdi do systému centrálneho vykurovania. Odborne sa tieto vložky nazývajú vložky s vodným výmenníkom. Na trhu sú už vložky, pri ktorých je tepelný výkon do vody až 60 % z podielu výkonu vložky. Výkon do miestnosti je preto minimálny. Montáž vyžaduje vysoko odborné vedomosti. Pomerne vysoké náklady na inštalovanie zatiaľ vložku veľmi nerozšírili. Pri nesprávnej obsluhe vložky sa komíny zanášajú dechtom („dechtujú sa“). Na tento typ vložiek musia byť drahšie vložky, s úpravami na odvod kondenzátov pri sopúchu – zaústení do komína. Pri správnej obsluhe sa však vysoké náklady vrátia v priebehu pár rokov.

Kupujeme kozubovú vložku
Vložka typu „vodník“ po inštalácii do komína. Po tejto etape nasleduje tzv. zakurovacia skúška – v spotrebiči sa krátkodobo zakúri a zistí sa, či je správne pripojený ku komínu. Inštalácie vodného kúrenia sa montujú neskôr, vložka sa opäť prevádzkuje, skúša. Až potom možno vyhotoviť obstavbu. Obstavba by mala byť odnímateľná, aby sa dalo pristúpiť ku všetkým ventilom a armatúram. 

KOĽKO STOJÍ TEPLOVZDUŠNÝ KOZUB?
Na porovnanie sme vybrali základnú vložku výkonu asi do 8 kW. Jej obstavba je jednoduchá, omietaná, bez obkladov alebo kamenných prvkov. Nepracujeme však s extrémne lacnými vložkami a náhradkovými materiálmi.

Kupujeme kozubovú vložku

VÝKON

Spotrebič si obvykle zadovažujeme podľa žiadaného výkonu. Dodávajú sa bežne od 4 až 15 kW. Treba dobre vedieť, aký výkon potrebujeme. Používa sa množstvo tabuliek, zaručených receptov. Obvykle na základe vlastností domu, napr. zateplený, nezateplený, okná plastové eurokokná, drevené, trojská a pod., čo je hazard alebo obchodný trik predajcu vložky. Výpočet tepelných strát je jednoznačne určený normou STN a hrubé odhady si môže dovoliť len odborník s dlhoročnou praxou. Potrebný výkon do jestvujúceho domu vieme určiť na základe výkonu a vlastností pôvodných spotrebičov. Ak sme kúrili elektrinou, údajom je elektromer, podobne plynomer, alebo kotol na uhlie, údaje o spotrebe uhlia v malých pieckach a pod. Ľahko sa to dá odčítať, nemusíme dávať čísla „od boku“. Pri novostavbe je v projekte výpočet tepelných strát. Nie každý mu rozumie. Je tu údaj: spotreba energie na vykurovanie v kW za rok. Toto číslo delíme počtom vykurovacích dní v roku. Mnoho čitateľov bude prekvapených, aký malý vykurovací výkon potrebujú do nového domu. Mánia „čím väčší, tým lepší“ tu nemá opodstatnenie.

Kupujeme kozubovú vložku
V hornej časti dvojpášťovej vložky sú pripravené otvory na pripojenie hadíc teplovzdušného rozvádzacieho systému. Do otvorov sa ešte vložia medzikusy alebo ich možno v prípade potreby uzavrieť zátkou – záslepkou. V strede vidieť vyústenie spalinovodu.

ÚČINNOSŤ

Účinnosť vložky má uvádzať jej výrobca. Pohybuje sa od 60 do 72 %, vyššia je už ťažko dosiahnuteľná. Ak ju výrobca uvádza, dosiahol ju v optimálnych podmienkach laboratória. Skromnosť je na mieste a do 63 % je férový údaj, ktorý nemusí byť umelo skresľovaný.

Kupujeme kozubovú vložku
Ľahkú obstavbu teplovzdušných vložiek robíme zo špeciálnych materiálov, ktoré odolávajú teplu (Vermikulit, Silca, Super Isol, Percem...).

MATERIÁL VLOŽIEK

LIATINOVÉ VLOŽKY

Majú plášť z liatiny. Je to tradičný materiál. Plášť by mal byť hrubý asi 5 a viac milimetrov. Lacné vložky majú tenký plášť, do 3 mm. Ohmatom aj poklopaním vieme zistiť, že sa tu šetrilo na materiáli. Liatinové vložky nemajú obvykle šamotovú výstelku, a preto odovzdávajú teplo v priebehu pár minút od zapálenia ohňa. Sú vhodné do chát a všade, kde potrebujeme náhle zakúriť. Nevýhodou je krehkosť liatiny. Pri doprave sa neraz vložkou "ťukne" a môže nám po pár zakúreniach prasknúť. Liatinové dielce by mali mať jednoduchý geometrický tvar napríklad platne, polvalca, polgule a pod. Diely sú navzájom zoskrutkované. Komplikované odliatky tvaru skoro celej vložky sú menej vhodné. Pri nahriatí sa nerovnomerne prehrejú a majú tendenciu praskať, obzvlášť tie lacnejšie. Pri nich zložitý tvar nahrádza pracovné úkony a znižuje cenu. Pri kúpe sa vyvarujeme týchto kusov. Liatinové vložky sú drahšie ako plechové, výroba je náročná, vyžaduje vysoko špecializovaných pracovníkov. Na trhu sa objavili aj falzifikáty od podomových predajcov. Liatinovú vložku za drahé peniaze odporúčam kupovať len v zavedených "kamenných" obchodoch. Tu ju preberieme a skontrolujeme. Obvykle to robia predajcovia. Musím konštatovať, že najlepšie vložky sú vyrobené v štátoch s tradíciou vykurovania, severské štáty či Kanada dosahujú lepšie parametre vo výkone i účinnosti ako vložky ostatných producentov.

Kupujeme kozubovú vložku
Vložka počas montáže do komína nad spotrebičom.

VÁHA LIATINOVEJ VLOŽKY

Tu zasa naopak platí „čím lepšie, tým ťažšie, ale aj drahšie“. Kus poctivého železa zaváži, ale aj vydrží. Pri kúpe porovnáme výkon a váhu výrobku. Šesťdesiatkilová vložka s výkonom 4 kW je už podozrivo ľahká.

PLECHOVÉ VLOŽKY

Sú oproti liatinovým lacnejšie asi o 20 %, a preto sa ich predáva viac. Ohnisko je vystlané žiaruvzdorným materiálom. Pomer cena, výkon, kvalita našim klimatickým podmienkam plne vyhovuje.

VÝSTELKA OHNISKA

Ohnisko plechových vložiek a niektorých liatinových je vyložené obvykle šamotovými tvarovkami. Šamot je klasický, pevný, rokmi zaužívaný materiál. Drží teplo, teplota v ohnisku sa udrží, vytvára vhodné podmienky pre horenie paliva. Palivo dohorí v pahrebe. Podobný je aj žiarobetón. Výstelka má byť vymeniteľná, čo pri kúpe overíme. Životnosť výstelky je asi 10 vykurovacích sezón.Vermikulit je tepelnoizolačný materiál. Ľahko sa opracúva. Niekedy sa používa ako náhrada šamotu, lebo šetrí náklady vo výrobe. Odborníci ho skôr neodporúčajú na výstelku ohniska. Vermikulit totiž tepelne izoluje, prechod tepla na steny vložky nie je optimálny. Tento typ výstelky je vhodnejší pre vložky, kde časť spalín ešte odovzdá teplo do vodného výmenníka. Použitie vermikulitu na výstelku ohniska jednoduchého spotrebiča považujem za nevhodné.

Kupujeme kozubovú vložku
Komín v čiernej matnej úprave s bezpečnostnou hlavicou proti zatekaniu. 

FUNKČNÉ VYBAVENIE

OPLACH SKLA

Je konštrukčná úprava, pri ktorej sa ­vzduch privádzaný k horeniu musí "obtrieť" o sklo dvierok. Tak sa zamedzí ukladaniu sadzí a sklo ostáva priehľadné. Kvalitný oplach a k tomu kvalitné palivo udržia sklo čisté počas asi 15 kúrení. Pri kúpe pozeráme na rôzne otvory, dierky, "fukery" okolo skla. Má ich byť čo najviac a po obvode celej plochy. Nepodarené kusy vložiek sa vyznačujú vytváraním "divokých obrazcov" zo sadzí na oknách. Odporúčame si pozrieť vybraný typ vložky v prevádzke. Pozor, na vine je niekedy aj nevhodné palivo a zlá obsluha.

TYP SPAĽOVANIA

Novšie generácie vložiek už používajú minimálny rošt alebo žiadny. Vzduch do ohniska je privedený z bokov, zhora. Toto horenie je ekologické aj úsporné – horí pomalšie, dôkladnejšie. Ak nájdeme vo vložke iba jednoduchý rošt, ide o archaický typ vložky, neekonomický, neekologický.

SEKUNDÁRNE SPAĽOVANIE

Ide o spaľovanie, ktoré umožní dohorenie plynov v špici plameňa. Inak by bez úžitku a neekologicky tieto plyny odišli do komína. Pri kúpe sa pozrieme, či je vo vložke systém malých otvorov s priemerom asi 5 mm zhruba 20 cm od dna ohniska. Počas horenia sa pri týchto otvorčekoch objavujú modré plamienky dokazujúce horenie plynu. Pri typoch s malým roštom a bez roštu je to už samozrejmosť. Sekundárne spaľovanie tiež nahradí aj náležitý oplach skla. Vyskytli sa už aj falzifikáty. Vo výstelke ohniska boli síce dierky, ale nikam neviedli. Šlo o obchodný trik.

MINIMÁLNY VÝKON

Aj keď normy určujú už relatívne prísne požiadavky, mnohé veci sa dodnes neriešili. Minimálny výkon spotrebiča nastane, keď spotrebič ešte horí pri minimálnej dávke paliva a produkuje teplo. Výrobca má určiť túto dávku a uviesť ju spolu s minimálnym výkonom. Je to dôležité najmä počas prechodných období a v energeticky úsporných domoch. Zatiaľ sa tento údaj neuvádza, reklamácie sa potom týkajú zhasínania ohňa alebo zadechtovaných komínov a ohnísk. Obvykle si správnu dávku nájde užívateľ sám, ale nedokáže si odmerať minimálny výkon spotrebiča. Po zateplení domu je potom výkonná vložka nepotrebná, lebo sa nedá použiť na znížený výkon.

OTVORENIE DVIEROK POČAS KÚRENIA

Vložka je napojená na komín. Komín je na dome, na streche, dom v teréne. K tomu si pripočítajme tlak ovzdušia. Nie v každej kombinácii je ťah taký silný, aby bolo možné vložku počas plnej prevádzky otvoriť, prikladať, upravovať oheň. Žiaden výrobca toto nezaručuje, ale ani v návode neuvádza, že je potrebné dávku paliva nechať prehorieť na pahrebu. Reklamovať sa to nedá, lebo o tom v návode nebola reč a ani norma to nepredpisuje.

Kupujeme kozubovú vložku
Komíny montované na fasádu z boku budovy vytvárajú netradičné architektonické detaily.

DROBNOSTI NA VLOŽKE

VEĽKOSŤ POPOLNÍKA
Podľa platnej normy má mať popolník kapaciu na dve zakúrenia. Raz ktosi túto normu navrhol a schválil. Je to však nepraktické, obdeň musíme vyberať popol. Aby boli vložky "estetické", popolníky sú ploché, plytké a popol sa z nich vysype skôr než po vybratí zásuvky. Potrebujeme dokúpiť vysávač popola, čo je neraz zbytočná "haraburda". Na vybrané typy vložiek možno doobjednať tzv. vonkajší popolník. Používame ho tam, kde sme na vložku odkázaní pri dennom kúrení. Veľkosť popolníka je stará zdĺhavá choroba kozubových vložiek.

EXTERIÉROVÝ PRÍVOD VZDUCHU
Je to dnes skoro samozrejmá súčasť vložky. Aj keď tento prívod nepotrebujeme, lebo máme napríklad netesné okná, už ho vyžadujeme. Ak by sme neskôr zateplili a utesnili dom, vložka bez prívodu bude "robiť problémy".

PODSTAVEC
Kvalitná vložka má zabudovaný podstavec s rektifikačnými skrutkami. Pri montáži sa vyhneme rôznym klinom, plieškom, podkladačom. Provizórne podložky sa už neraz po čase uvoľnili a vložka začala v obmurovke hrkotať.

ÚCHOPY NA TRANSPORT
Dnes sa už bežne na vložku montujú rôzne rúčky, madlá, úchyty. Pri montáži i transporte ich oceníme. Pri kúpe zohľadníme aj tento fakt, hlavne ak obstavbu a inštaláciu robíme sami. Na vložky bez úchytov majú profesionáli rôzne popruhy, gurtne a pod., amatéri zasa dorezané ruky a seknuté kríže.

OBAL – AMBALÁŽ VÝROBKU
Vložka by mala byť dodaná na podstavcovej palete, ešte lepšie aj v ochrannej klietke, priskrutkovaná, zabalená. S návodom a poprípade doplnkami. Dovezenie voľne uloženej vložky je znakom, že už niekde bola alebo výrobca šetrí aj na obale.

Kupujeme kozubovú vložku
Na lokálne vykurovanie jednej - dvoch miestností a pekný pohľad na plamene postačí aj malý transportný spotrebič – kozubová piecka či kachle. 

dobré rady

NÁVOD NA POUŽITIE
V návodoch by malo byť maximálne množstvo informácií, variantov, rád. V tlačenej forme je tu obyčajne iba pár nezáväzných informácií vyplývajúcich zo zákona. Kvalitný vyčerpávajúci návod by mal mať aj 50 strán textu. V časoch internetu, reprezentatívnych firemných strán sa výrobcovia neunúvajú ani vydaním takéhoto návodu na svojich internetových stránkach. Hlavne, že zákazník už nakúpil.

KÚPA STARŠEJ VLOŽKY?
Inzertné siete ponúkajú pomerne veľké množstvo postarších vložiek. Pri kúpe zistíme stav výmurovky, spravidla býva prehorená, vydratá. Sklo je špinavé alebo neodborne čistené abrazívnym práškom, poškriabané. Pri predaji je čisté, ale po prvom použití sa rýchlo ušpiní. Kontrolujeme zvary. Liatinové kusy poklepkáme. Ak rachotia, je tu niekde prasklina. V žiadnom prípade neberieme materiály obstavby. Izolačné dosky a už omietané kusy možno použiť iba výnimočne. Aj kachlice zo starších obstavieb sú nám nanič, lebo vložka bude stáť asi v inej polohe. Pri kúpe nedokážeme overiť, či vo vložke kúrili sviatočne alebo bežala na plný výkon pár rokov. Staršiu vložku nedáme do nového domu, je vhodná do pomocných priestorov, dielní, búd a pod. Nie do garáže, mohlo by to viesť k nehode s následkami. Vložka, ktorá pred desiatimi rokmi mala hodnotu 1 200 eur, je dnes hodná asi 50 eur alebo "za odvoz".

RADA NA ZÁVER
Ak zakúpime vložku v odbornom obchode, nechajme si ju aj odborne nainštalovať. Platí nám plná záruka a máme aj certifikát od kominára o bezpečnosti. Obstavbu môžeme skúsiť sami. Zručný amatér zvládne i ťažkú omietanú obstavbu. V serióznych predajniach poradia aj s kúpou materiálu, aj so spôsobom spracovania.

Texta foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD.
Zdroj: časopis Urob si sám 12/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Praktické rady, tipy a návody každých 7 dní.
 

Prečítajte si
Reklama