Späť na článok Zobytnenie podkrovia 1 / 15

Ostenie okna môžeme zhotoviť z 12,5 mm sadrokartónových dosiek alebo môžeme použiť prefabrikované ostenie. Rám okna parotesne napojíme na parozábranu.

13 velux mont05 big image