Back to the article Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť? 1 / 13

Potenciálová skúška Potenciálová skúška sa využíva na testovanie celistvosti hydroizolácie po uložení drenážnej (štrkovej) vrstvy alebo pri vegetačnej streche. Je založená na meraní rozloženia elektrického potenciálu vo finálnej vrstve strechy. Vyžaduje si určité vedomosti v oblasti lokalizácie porúch, preto je potrebné tieto merania prenechať odbornej firme s praktickými skúsenosťami.