Back to the article Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť? 1 / 13

Metóda oblúkovej detekcie Po inštalácii hydroizolácie je nevyhnutné ešte pred prvým dažďom otestovať celistvosť tejto vrstvy, aby v prípade detekcie poruchy nevznikli na stavbe zbytočné škody. Na tento účel sa vyvinul prístroj na lokalizáciu porúch odhalenej fólie – detektor elektrického oblúka. Ten je schopný na fólii určiť porušenia s veľkosťou 1 mm a viac, a to na ploche, v mieste zvarov, v rohoch a na všetkých problematických miestach strechy. Manipulácia s týmto prístrojom je jednoduchá. Stačí prechádzať prístrojom po odkrytej fólii a v prípade poruchy zariadenie automaticky upozorní na netesnosť zvukovým a vizuálnym alarmom.