Back to the article Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť? 1 / 13

08 Vyvedenie kábla Uzemňovací kábel (súčasť dodávky) sa vyvedie na ľubovoľné miesto mimo vodivej geotextílie tak, aby bol aj po inštalácii finálnej vrstvy strechy stále dostupný. Na kábel sa nainštaluje koncovka, na ktorú sa bude pripájať prístroj na lokalizáciu netesností. FOTO: Sensor