Back to the article Zatekanie plochej strechy. Dá sa tomu skutočne predísť? 1 / 13

03 Vytiahnutie geotextílie Geotextília sa vytiahne cez atiku až po horný okraj. Rovnako sa vytiahne aj v miestach ďalších priestupov cez strešnú konštrukciu (komín...), a to do rovnakej výšky, ako sa bude inštalovať strešná fólia. FOTO: Sensor