Back to the article Zásady rekonštrukcie podkrovia (2. časť) 1 / 9

Pri suchých podlahách sa nepracuje so žiadnou vlhkosťou, ktorá by ohrozila staré drevené konštrukcie a predĺžila čas výstavby. Na vyrovnanie podkladu sa používa suchý podsyp, ktorý zároveň zlepšuje tepelno- a zvukovoizolačné i protipožiarne vlastnosti konštrukcie, úlohou roznášacej vrstvy zo sadrovláknitých, cementovláknitých alebo drevovláknitých dosiek je rovnomerne rozložiť zaťaženie, ktoré sa ďalej prenáša do stropu pod podlahou. (Fermacell)