Back to the article Všetko o strešných oknách 1 / 8

Okno môžeme osadiť šikmo – v rovine strechy, ale môže byť osadené aj vertikálne do špeciálnych konštrukcií. Zdroj: Fenestra