Back to the article Všetko o montáži krovov 1 / 21

Tvary striech a) sedlová, b) valbová, c) polvalbová, d) stanová, e) manzardová, f) pultová, g) plochá strecha s atikou, h) plochá strecha s vyloženou strešnou doskou