Back to the article Úskalia šikmých striech 1 / 4

Vďaka svojej ohybnosti sú šindle vhodným materiálom na zložité strešné konštrukcie. Najmä vďaka schopnosti ľahko sa tvarovo prispôsobiť rezaním sú predurčené na zložité strechy, pri ktorých sa kladie dôraz na precízne vyhotovedenie detailov. Aj na slovenský trh sa však dostáva čoraz viac „imitácií“ šindľov, ktoré svojou kvalitou nezodpovedajú štandardným výrobkom. Druhým problémom je, že vďaka navonok veľmi jednoduchej a rýchlej inštalácii existuje veľa „imitátorov“ – strechárov, ktorí pre nedostatok znalostí jednotlivých techník takisto znižujú životnosť a zhoršujú povesť šindľom ako takým. Vyberajte preto kvalitných výrobcov s certifikátmi, ktorí vám poskytnú aj presné návody spôsobu realizácie alebo vám odporučia kvalitnú firmu so skúsenosťami pri realizácii strešnej krytiny z konkrétneho materiálu. (IKO Slovakia)