Back to the article Úskalia šikmých striech 1 / 4

Jednou z častých chýb býva zámena poistnej hydroizolácie s parozábranou alebo nesprávne zvolená fólia vzhľadom na jej difúzny odpor. Nie je jedno, čo dáte pod krytinu, každá fólia má svoje stanovené vlastnosti a ak máte v projekte správne navrhnutý strešný plášť, treba jeho materiálovú skladbu dodržať. (Dörken)