Back to the article Renovácia a oprava komínov 13 / 13

Kúpená upravená zostava na vyčistenie komína na odstraňovanie hrubších nánosov a sadzí z vnútorných stien komína. Foto: Miroslav Drnec