Back to the article Renovácia a oprava komínov 1 / 13

Komínovými tvarovkami s perom a drážkou postupne obmurujeme dvierkovú šamotovú tvarovku. Na murovanie používame lepiacu maltu. foto: HELUZ