Back to the article Rekonštrukcia strechy – Okrajové škridly 1 / 12

9. ZVISLÉ KONŠTRUKCIEPri styku strešnej plochy so stenou manzardy alebo komína treba využiť plechové lemovanie alebo tvarovateľný pás Wakaflex. Foto: Stanislav Botur