Back to the article Rekonštrukcia strechy – Okrajové škridly 1 / 12

8. POHĽAD ZOSPODUSpodnú stranu prekryjeme podhľadom, ktorý zároveň chráni tepelnú izoláciu a zabraňuje vlietavaniu vtákov do strechy. Omietku dokončíme pred montážou podhľadu. Foto: Stanislav Botur