Back to the article Rekonštrukcia strechy – Okrajové škridly 1 / 12

5. ULOŽENIEKladenie škridiel začíname odspodu pravou krajovkou a postupujeme smerom vľavo a hore. Zároveň kontrolujeme, či škridla správne sedí na latovaní. Foto: Stanislav Botur