Back to the article Rekonštrukcia strechy – Okrajové škridly 1 / 12

1. PÍLENIELaty treba zrezať podľa vyznačených priamok, aby okraje strechy boli rovné. Okraje lát musia byť v priamej línii kolmej na odkvapovú hranu. Foto: Stanislav Botur