Späť na článok Predchádzajte oprave plochej strechy 1 / 4

Zatečená strecha. Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu. (Icopal)