Back to the article Montáž strešného okna 25 / 26

Spojenie pôvodnej podstrešnej fólie s rámom okna môžeme vykonať aj pomocou štyroch pásov fólie rezmi tvaru Y a sponkovaním.