Back to the article Montáž strešného okna 1 / 26

Na reze strešnou konštrukciou si všimnime zateplenie rámu (žlté „plásty“), napojenie sivej poistnej hydroizolačnej (tzv. podstrešnej) fólie k rámu okna a čiernu strešnú krytinu so žltým tesniacim pásom pri ráme okna.