Back to the article Montáž strešného okna 1 / 26

Po parotesnom spojení všetkých dielcov parotesnej fólie (parozábrany) lepiacou páskou môžeme pristúpiť k montáži ostenia.