Back to the article Montáž strešného okna 1 / 26

Okno vybalíme a do strechy po odstránení strešnej krytiny vyrežeme otvor potrebnej veľkosti.